Podpořme české školství

prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.