Co prosazuji ve sněmovně

Hájím program, s kterým jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Ten vychází jednak z volebního programu ODS, jednak z potřeb našeho regionu. Prioritou pro mě jsou oblasti školství, vzdělávání a výzkumu, regionálního rozvoje Pardubicka a celého Pardubického kraje a také otázka vztahů s Evropskou unií.

Stále naléhavěji vnímám též nutnost bránit tradiční pravicové hodnoty - svobodu, rovnost před zákonem a osobní odpovědnost každého člověka. Tyto základní hodnoty čelí útoku nejen ze strany komunistické a socialistické levice, ale také nových politických hnutí, které mají autoritativní tendence a chtějí omezit volnost občanů při rozhodování o svém životě.

Kvalitní školství bez nesmyslných experimentů

Problematika školství je mou dlouhodobou prioritou. Ve Sněmovně se zasadím o to, aby český vzdělávací systém konečně získal pevnou koncepci, která by navázala na to nejlepší z domácí pedagogické tradice a zároveň reflektovala potřeby současné společnosti. Můj přístup lze v tomto bodě charakterizovat jako realistický a zcela zásadně se liší od romanticko-utopických snah některých nedávných „velkých“ reformátorů. V našem školství hodně věcí funguje – proč je násilím měnit? O to energičtěji se zaměřme na to, co české vzdělávání brzdí a tam zjednejme nápravu.

V podstatě napříč všemi vzdělávacími stupni je třeba vytvořit podmínky pro podporu technických oborů, neboť právě jejich absolventi mají největší šanci na pracovním trhu. Obzvlášť v systému sekundárního vzdělávání je pak třeba zvrátit nepříznivý trend stále se zhoršujících výsledků ve srovnání se zahraničím. Považuji za alarmující, že české děti ztrácejí schopnost rozumět čtenému textu, že se oslabuje schopnost kritického myšlení. V neposlední řadě budu konečně usilovat o zlepšení podmínek notoricky podfinancovaného školství jako celku, neboť bez důstojnějších platových podmínek se zlepšení výuky asi jen těžko dočkáme. Další škrty ve školství by ostatně nejdrastičtěji dopadly právě na regiony a bylo by smutné, kdybychom se jednou dočkali například toho, že v rámci úsporných opatření dojde ke sloučení pardubické a hradecké univerzity (když se může uvažovat o sloučení prestižního gymnázia se sportovním).

Investice do pardubické i krajské infrastruktury

Všichni víme, že velkou bolestí Pardubic je absence obchvatu města. Zatímco mnohá jiná města kraje už obchvat mají nebo ho začínají stavět, pro obyvatele Pardubic je úleva od tranzitu stále v nedohlednu. Chápu, že jde o složitou problematiku a mnohé věci prostě nejde urychlit. Přesto věřím, že by stačila o něco aktivnější, důslednější a šikovnější politická práce a mohli bychom být řešení mnohem blíž. Pokud jde o infrastrukturu, budu se dál také zasazovat o rozvoj pardubického letiště, neboť tím výrazně podpoříme podnikatelskou sféru i pracovní trh. Velký význam pro dopravu v celém kraji má také dostavba silnice R35, naopak za nesmyslný nápad z říše megalomanských budovatelských snů považuji úvahu o rozšíření splavnosti Labe do Pardubic.