Kdo jsem

 Prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

Jsem hrdý pardubický rodák a patriot, otec dvou dětí, milovník vodní turistiky a rekreační sportovec s vášní pro tenis. Profesí jsem vědec, vysokoškolský pedagog a univerzitní činovník. Pátým rokem působím jako děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. A konečně jsem také už šestnáct let aktivní v politice, abych se ve svém volném čase pokusil alespoň trochu pomoci kraji, ve kterém žiji. V roce 2013 jsem byl díky vašim preferenčním hlasům zvolen do Poslanecké sněmovny za Občanskou demokratickou stranu. Máte-li chvili času, můžete si projít několik dat z mého curriculum vitae.

Máte dotaz? Položte mi ho prostřednictvím formuláře, nebo mě navštivte v poslanecké kanceláři v Pardubicích.

1963

19. 12. narozen v Pardubicích 
„Jsem rodilý Pardubák, i když mám poněkud cizokrajné jméno. Zdědil jsem ho po otci, který do Pardubic přišel z Bulharska pracovat v Tesle a oženit se s mou maminkou.“

1982

Maturita
„Proslulé pardubické gymnázium v ulici Dašická jsem absolvoval v letech 1978-1982. Čtyři roky strávené se skvělými učiteli a podobně naladěnými spolužáky v matematicko-fyzikální třídě rozhodly o mém technickém zaměření.“

1987

Završení studia na ČVUT
„Po absolvování gymnázia jsem zahájil studium Fakulty elektrotechnické na ČVUT v Praze, které jsem dokončil v roce 1987. Už tehdy mě začala fascinovat věda.“

1991

Odborný asistent na Univerzitě Pardubice
„První místo jsem získal v Tesle Pardubice. Práce programátora mě bavila, ale když se mi za několik let naskytla příležitost vrátit se na akademickou půdu, neváhal jsem ani minutu.“

1994

Zahraniční zkušenosti
„Velkou školou pro mě byly zkušenosti ze zahraničí, díky nimž jsem si mohl vyzkoušet, jak to chodí na univerzitách ve Švýcarsku, Kanadě nebo USA. Stejně jsem se ale vždycky rád vracel domů.“

1996

Vstup do pardubické ODS
„Na politiku jsem se dlouho díval skrz prsty. Ale jednoho dne mi došlo, že toužím-li něco změnit, bez systematické politické práce to nepůjde."

1998

Začátek aktivní práce v komunální politice
„Je to už 16 let, co jsem byl zvolen do pardubického zastupitelstva a začal pracovat pro město, ve kterém celý život žiju. Přesně deset let poté jsem se stal také zastupitelem pro Pardubický kraj. Je to pro mě velká čest a závazek zároveň.“

2002

Ředitelem Ústavu elektrotechniky a informatiky
„Univerzita se pro mě stala druhým domovem. Jsem hrdý na to, že se nám během dvou let podařilo akreditovat studijní programy „Informační technologie“ (2002) a „Elektrotechnika a informatika“ (2004) a umožnit tak mladým lidem studovat perspektivní obor přímo v centru Pardubic.“

2008

Zvolen děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky
„Už pět let se snažím budovat dobré jméno Univerzity Pardubice nejen jako pedagog, ale také jako děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky. Mimochodem, mezi činností děkana a politikou existuje podivuhodná řada paralel.“

2009

Jmenování profesorem
„Na základě své vědecké, pedagogické a publikační práce jsem byl v roce 2009 jmenován profesorem na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Velmi si vážím toho, že mohu předávat studentům vědomosti, které jim pomohou najít dobré profesní uplatnění.“

2013

Zvolení do Poslanecké sněmovny ČR
„Mám silný osobní zájem na tom, aby se požadavky Pardubic a Pardubického kraje řešily na nejvyšší úrovni. Proto jsem se rozhodl dát k dispozici své letité zkušenosti z komunální politiky i vedení fakulty a přijal nabídku na kandidaturu ve sněmovních volbách. Díky vašim hlasům můžu ve Sněmovně hájit pravicový program.“