Státní rozpočet České republiky 2016

09.12.2015 11:09

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi také říci pár slov k návrhu státního rozpočtu, který nám vláda předkládá. Rozpočet je deficitní, navrhuje zadlužení dalších 70 mld. Schodkovost rozpočtu ale ponechávám stranou. To je klasický evergreen vlád, ve kterých je výrazně zastoupena levicová strana. Zaměřím se tedy na oblast vědy a výzkumu, která je mi bližší.

Návrh výdajů státního rozpočtu na vědu, výzkum a inovace pro rok 2016 činí 28,6 mld. korun. Místopředseda vlády Bělobrádek to považuje za svůj velký úspěch. Bohužel výše výdajů na vědu a výzkum stále není v porovnání s jinými členskými zeměmi OECD ani zdaleka dostatečná. Kupříkladu Stát Izrael vynakládá na vědu a výzkum pravidelně přes 4 % vládních zdrojů. Finsko pak alokuje na vědu kolem 3,5 %. V porovnání s Českou republikou, která stále zůstává zhruba u 2 %, jde o rozdíl opravdu markantní. Na vědu peníze nejsou, ale na mandatorní výdaje se vždycky nějaké najdou. Vláda má zřejmě pocit, že efektivita práce zaměstnanců státního sektoru roste raketovým tempem, zatímco investice do vědy by nás v oblasti efektivity a produktivity práce neposunuly. Nevím, jak se na to díváte vy ostatní, ale já mám pocit přesně opačný.
Vláda také v návrhu státního rozpočtu předpokládá klesající míru nezaměstnanosti. Kde ale bere tu jistotu? Čím naše vláda podnikatelům pomohla, aby se jim vyplatilo zaměstnávat další pracovní sílu? Stačí se podívat, kolik zbytečné byrokracie parlamentem prošlo a kolik jí v něm ještě leží. Vláda podnikatelům nepomáhá v ničem, naopak jim neustále hází klacky pod nohy a šikanuje je.

Co potom výdaje na společnou obrannou politiku? Má vláda připravené dostatečné rezervy na posilování bezpečnosti naší země? Do Německa proudí tisíce migrantů. Nespokojenost tamních obyvatel roste. Co bude, až se sen Angely Merkelové rozplyne a část migrantů se rozhodne plnit si své tužby na našem území? Armáda i policie by měly být připraveny. O posilování tajných služeb ani nemluvě.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám obavu, že se opět chystáme projídat společnou budoucnost namísto investic do oblastí, na kterých by nám mělo záležet, nebo které nás bytostně tíží. Děkuji za pozornost.