Bezpečnost České republiky a registr smluv

18.10.2016 18:59

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě proběhlé debaty vidíme, že zákon o registru smluv ve stávající podobě rozhodně není bezproblémový a opravdu nezbývá než přijmout myšlenku, že jeho novelizace je nevyhnutelná. V této souvislosti mi však dovolte nejprve zmínit jednu oblast, která byla v souvislosti s registrem smluv doposud zcela nesprávně opomíjena, a tou je bezpečnost České republiky.

Podíváme-li se na text zákona, ten blíže nerozeznává, jaká smlouva má být zveřejněna. Vztahuje se s několika málo výjimkami na všechny. Tedy kupříkladu i na smlouvy, jejichž předmětem je nakládání s výbušninami. Zveřejňovány tak mají být například údaje o tom, kde se výbušnina vyrábí, o jaký druh výbušniny jde, komu se prodává či kdy a kam se bude dopravovat.

Zatím se ovšem nic nestalo, mohli byste namítnout. Ne tak docela. Vzhledem k tomu, že zákon sankci neplatnosti smlouvy za její nezveřejnění odložil o jeden rok, panuje nyní klid. Bezpečnostně rizikové smlouvy nejsou zveřejňovány a nikomu proto zatím nic nehrozí. Domnívám se však, že jde pouze o klid před bouří. Před bouří, která nastane 1. července 2017, pokud Sněmovna nezačne jednat.

Po tomto datu budou zveřejňovány i smlouvy, které jsou z bezpečnostního hlediska rizikové. Každý tak na webových stránkách registru smluv například zjistí, že 5. srpna 2017 má být dopraveno 20 tun plastické trhaviny na ve smlouvě určenou adresu. To je pro mě, dámy a pánové, naprosto nepřijatelné.

Obzvláště při stávající celosvětové bezpečnostní situaci nemůžeme připustit, aby byla bezpečnost občanů ohrožena tím, že se kdejaký terorista bude na internetu moci podívat na takto citlivé údaje. Ochrana prostřednictvím skrytí obchodního tajemství nám přitom rozhodně stačit nebude.

Vždyť nelze paušálně prohlásit, že každá informace týkající se např. místa dodání výbušniny či data jejího převozu je informací tvořící obchodní tajemství. Takové informace většinou konkurenčně významné nejsou, a musejí být tudíž povinně zveřejňovány. Navíc, mezi vždy povinně zveřejňované informací řadí zákon předmět smlouvy. Z něj lze snadno vyčíst, o co lidově řečeno ve smlouvě jde.

Apeluji proto na vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste nedopustili bezpečnostní ohrožení občanů České republiky a podpořili výjimku pro smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami. Tato výjimka je formulovaná v mém pozměňovacím návrhu, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím.

Všichni víme, že v tomto podnikatelském oboru rozhodně nejde o jakékoli narušení transparentnosti, neboť jde o obor transparentní víc než dost. Stačí připomenout centrální registr zbraní, pod nějž spadají i výbušniny, či pravidelná hlášení přepravy výbušnin Policejnímu prezidiu.

Děkuji za pozornost.