Dočkáme se snížení daní?

11.01.2017 15:04

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stejně jako mnozí z Vás jsem v médiích zaznamenal zprávu, že se Andrej Babiš chystá snižovat daně. Věřím, že nejde jen o marketingové heslo, ale že některé z dnešních návrhů v rámci daňového balíčku dostanou zelenou.

Jestliže stát hospodaří s přebytkem kolem 60 miliard korun, měli by z toho profitovat všichni občané. ODS v tomto volebním období několikrát navrhovala například zrušení daně z nabytí nemovitosti. Kvůli ní se přitom bydlení stává hůře dostupné zejména mladým lidem, Přitom její výběr nedosahuje ani 10 miliard ročně.

Podobným případem je i silniční daň, která je navíc spojena s obrovským papírováním a jen náklady na její výběr dosahují astronomických částek. Vždy však byly tyto návrhy smeteny ze stolu.

Když nyní navrhujeme snížit sazbu DPH, zrušit solidární daň, snížit spotřební daň na pivo a obnovit slevy pro manželku a děti pro všechny živnostníky, snad konečně najdou tyto návrhy podporu.

Nechci podrobně rozebírat každý z nich jednotlivě, dovolte mi jen pár slov k DPH. Místo, aby byl daňový systém co nejjednodušší, stále se komplikuje. Patříme také k zemím s nejsložitějším daňovým systémem na světě. Zatímco většina vyspělých zemí má dvě sazby DPH, my máme hned tři: 10 %, 15% a 21 % proto navrhujeme vše zjednodušit na 2 sazby a zároveň horní z nich snížit na 19 %. Jednodušší a nižší daně mohou ještě zvýšit ekonomický růst a přispět k dlouhodobé prosperitě.

Zmiňuji tato opatření také proto, že je to jen několik měsíců, kdy jsem zde ve Sněmovně upozorňoval, že v České republice nepodnikají jen velké korporace, ale spousty malých živnostníků, například důchodci nebo také studenti, se kterými mám možnost často o jejich problémech hovořit. Právě jim balíček výše jmenovaných opatření výrazně usnadní život.

Ovšem nejdůležitějším opatřením, které je součástí daňového balíčku, je návrh na zrušení elektronické evidence tržeb. Musíme si uvědomit, že právě senioři často provozují malou a obvykle jedinou prodejnu potravin na vesnici, nebo malou hospůdku. Přitom vůbec neumí zacházet s počítačem, nemají internet. Ptám, se proč by člověk, který chce prodávat housky, musel být počítačově gramotný. A nejde přitom jen o uživatelské znalosti. Každý, kdo si již registrační pokladnu nainstaloval, tak ví, že bez odborníka si s tímto úkolem jen těžko poradí. Stejné to je i s řešením technických problémů.

Studenti, často s podnikáním teprve začínají, úplně od nuly a proto každou korunu, kterou mají do projektu na začátku vložit, obracejí dvakrát. Mladí lidé, kteří zakládají start-up s prvním pokusem často neuspějí. I to je normální. Získají ale cenné zkušenosti z praxe, poučí se z chyb a podruhé se jim už většinou daří lépe. Proč ale těmto odvážlivcům házet klacky pod nohy? Dále bychom měli vzít v úvahu, že jak senioři, tak studenti, si často vydělají jen několik tisícovek měsíčně. I mnoho dalších lidí si podnikáním pouze přivydělává ke svému hlavnímu zdroji obživy.

Mrzí mě, že pan Andrej Babiš při rozpravě o tomto zákonu příliš neposlouchal. Jinak by ho totiž nepřekvapilo, kolik máme v České republice druhů podnikání, jak se podivoval v médiích, když zdůvodňoval potřeby dalších výjimek. Protože právě na fakt, že pro mnohé drobné živnostníky bude implementace systému evidence náročnější a nákladnější, než pro velké podniky, jsem tu já i mí kolegové opakovaně upozorňovali.

Nyní ministerstvo financí představilo pro některé podnikatele výjimky, bohužel ve chvíli, kdy mnozí už ohlásili uzavření provozovny. Andrej Babiš tak nejprve vytvořil problém, který znamená pro mnoho aktivních lidí likvidaci jejich práce a nyní vystupuje v roli hrdiny a přichází se zázračným řešení, legislativních výjimek, které zachrání drobné živnostníky.

Výjimky však nic neřeší, jen situaci více a více komplikují. Přitom existuje jediný způsob, jak zabránit tomu, aby lidé živnost nepověsili na hřebík. Elektronickou evidenci trže úplně zrušit. Když si nyní přiznáme, že šlo o krok špatným směrem, celá akce bude mít sice nemalé náklady, ve výsledku ale půjde o mnohem menší újmu, než pokud se koalice rozhodne v nedomyšleném projektu pokračovat.

Byl bych proto hrdý na tuto Sněmovnu, pokud by našla odvahu postavit se problému čelem a předloženým pozměňovacím návrhem elektronickou evidenci tržeb zrušila.

Stejně tak věřím, že se vydáme cestou nízkých a jednoduchých daní. Přebytek rozpočtu ukázal, jak obrovský prostor tady je.

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Nechme peníze v kapsách lidí, utratí je mnohem efektivněji než stát se svým těžkopádným aparátem.

Děkuji za pozornost.