Interpelace na ministra zemědělství

26.05.2016 14:42

Vážený pane ministře, minulý měsíc jsem se vás tázal na možnost vynětí z registru smluv těch subjektů, jejichž postavení je fakticky stejné jako postavení národního podniku Budvar, Budějovický Budvar. Na mysli jsem měl přitom státní podniky a obchodní společnosti vlastněné státem nebo územně samosprávnými celky. Ve své písemné odpovědi jste zcela správně přirovnal Budějovický Budvar k běžným obchodním společnostem vlastněným soukromými osobami. Účelem existence všech těchto subjektů je dosahování zisku a jediný rozdíl mezi nimi je ten, že zatímco Budějovický Budvar vlastní stát, vlastníkem obchodních společností jsou nejčastěji soukromé osoby. Proto i plně souhlasím s vaším závěrem, že národní podnik je nutné z registru smluv vyjmout, jinak zcela zbytečně ohrozíme jeho konkurenceschopnost.
Rád bych však, pane ministře, abyste svoji odpověď ještě blíže konkretizoval. Pokud jste přirovnal Budějovický Budvar k běžným obchodním společnostem vlastněným soukromými osobami, neplatí tím spíše vaše závěry i na obchodní společnosti vlastněné státem? Vždyť zde už skutečně není ale naprosto žádného rozdílu než toho, kdo takovou obchodní společnost vlastní. Ptám se vás proto, pane ministře, zda budete ve třetím čtení zákona o registru smluv podporovat ty pozměňovací návrhy, které budou znamenat vynětí obchodních společností vlastněných státem nebo územně samosprávnými celky. Vzhledem k vaší předchozí odpovědi by jiná než kladná odpověď na moji otázku byla velmi nelogická. Děkuji za odpověď.