Interpretace premiéra ve věci muničního skladu ve Slatině

12.03.2015 14:55

 Vážený pane premiére,

dovoluji si vás interpelovat ve věci nelegálního skladování munice ve Slatině u Vysokého Mýta v Pardubickém kraji. Já jako poslanec zvolený právě za Pardubický kraj mám v tomto případě zájem získat bližší informace o řešení problému s nelegálně uskladněnou municí. V těchto skladech firmy Multiagro se dle odhadů nachází stovky tun munice. Proto mě zajímají tyto následující otázky: Kam tato munice bude převezena a který státní orgán bude zajišťovat tento převoz a následné uložení?

Děkuji za pozornost.

Odpověď premiéra V. Sobotky (ČSSD)

Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, v tuto chvíli se snažíme udělat pořádek ve skladování munice na území České republiky. Poté, kdy v říjnu loňského roku došlo k výbuchu ve skladu ve Vrběticích, a došlo tam k opakovanému výbuchu, byly to celkem dva velké výbuchy, tak na základě toho jsme se rozhodli na jednání Bezpečnostní rady státu a na jednání vlády provést za prvé plošné kontroly na území celé České republiky na základě evidence, kterou má k dispozici Policie České republiky. Za druhé, rozhodli jsme se navýšit početní stavy policistů, kteří mají na starosti agendu evidence zbraní, střeliva a munice v České republice, protože tyto počty policistů byly v minulých letech sníženy až o 40 %. Vláda na to navýšení policistů také už poskytla v letošním roce finanční prostředky a budeme na ně poskytovat finanční prostředky i v rozpočtu roku příštího. Za třetí jsme se rozhodli provést revizi legislativy, která upravuje podmínky pro skladování munice na území České republiky. To jsou tři konkrétní opatření, která jsou nyní realizována v naší zemi. Současně probíhá vyskladnění munice z Vrbětic a jsem rád, že držíme slib, který jsme občanům dali. To znamená, tak jak je to možné, odvážíme munici z areálu ve Vrběticích s cílem odvézt veškerou munici z areálu ve Vrběticích. Tu munici si odvážejí společnosti, které tuto munici vlastní, a tam, kde nebude možné zajistit odvoz těmito společnostmi, odvoz zajišťuje Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor a tato munice bude převezena do skladu Armády České republiky v Květné.

Pokud jde o kontrolu ve Slatině, je to součást kontrolní činnosti, která dneska probíhá nejenom tam, ale probíhá po celém území České republiky, a v okamžiku, kdy je zjištěn problém ze strany Policie České republiky, tak Policie České republiky zahajuje příslušné vyšetřování.

Já samozřejmě jako předseda vlády nemám ani nemohu mít konkrétní informace, které se týkají tohoto konkrétního policejního vyšetřování. Předpokládám, že policie bude postupovat v souladu se zákony obdobným způsobem, jako se postupuje ve Vrběticích. To znamená, v případě, že se o munici nepostará její majitel, že se o ni nepostará její vlastník a bude tady existovat problém ohrožení, tak o převoz té munice se v rámci režimu příslušného zákona postará Policie České republiky.

My jsme v rámci České republiky nezdědili žádné připravené sklady pro takovouto situaci. Areál v Květné Armáda České republiky chtěla prodat. My jsme ten prodej pozastavili a Armáda České republiky přizpůsobila a Ministerstvo obrany přizpůsobilo sklad v Květné k tomu, abychom tam mohli eventuálně skladovat munici, kterou její vlastníci nebudou schopni uskladnit bezpečně jinde. Čili vytvořili jsme v rámci České republiky jedno záložní místo, které bude sloužit pro to, abychom tam bezpečně - a zdůrazňuji bezpečně, za dodržování všech přísných zákonných parametrů pod dozorem Armády České republiky, za kontroly Policie České republiky - uskladnili munici, o kterou se nebudou schopni v zákonném režimu postarat její vlastníci.

Primárně se o tu munici musí postarat ti, kdo ji vlastní, a současně je jasné, že to skladování v Květné pro ně nebude bezplatné. Budou se muset podílet na úhradě nákladů a budou muset zaplatit za skladování této munice v tomto areálu, což je pro ně současně motivace k tomu, aby si tuto munici poté také odvezli, jakmile budou mít zajištěno její bezpečné skladování.

Čili pokud jde o konkrétní případ ve Slatině, je to součást naší systémové snahy zkontrolovat všechny sklady munice a výbušnin v České republice a zajistit, že tam budou dodržovány všechny režimy, které předkládá stávající zákon. A samozřejmě až zákon zpřísníme, tak ta kontrolní činnost bude pokračovat.