Jak jsem dnes odpovídal čtenářům denik.cz on-line.

15.10.2013 12:27

Jak vidím šance ODS ve volbách?

(denik.cz) Volební kandidát ODS Simeon Karamazov odpovídal čtenářům denik.cz on-line.
  • DOTAZ: Jste děkan pardubické univerzity a nyní kandidujete do poslanecké sněmovny. Jste si vědom, co práce poslance obnáší? 

  • ODPOVĚĎ:Fakulta elektrotechniky a informatiky je pro mě důležitá a chci v práci pro ní pokračovat. O tom, jak to chodí ve sněmovně jsem dobře informován a vím, že obě funkce skloubit lze, i když by to bylo jistě náročné. Jsem ale přesvědčen, že taková kombinace může přinést velké výhody jak fakultě a univerzitě, tak ve službě občanům. Univerzita bude mít zástupce v místech, kde se rozhoduje o podobě vysokoškolského zákona, který jak víme, se každá vláda pokouší reformovat a ve sněmovně může být jeden poslanec, který má s problematikou vysokého školství mnohaleté zkušenosti.

  • DOTAZ: Milý Simeone, byl jsi mým velmi úspěšným žákem ve třídě se zaměřením na matematiku a fyziku na pardubickém gymnáziu. O to víc jsem potěšen, když vidím Tvoje úspěchy na poli vědy a vysokého školství. Oba jsme před mnoha lety vstoupili do komunální politiky. Ty jako mladší se zájmem o politiku vyšší, já už starý, trochu i unavený, proto jsem nabídky odmítl. Politika je uměním možného a řemeslem kompromisů. To si věda nemůže dovolit, ta musí cestou hledět pravdy a skutečného poznání. A tak se Tě ptám: Jsi na tento rozpor připraven ? Děkuji. A protože politika potřebuje schopné a racionálně uvažující lidi, přeji Ti štěstí. Josef Kubát, Tvůj bývalý gymnaziální učitel matematiky.

  • ODPOVĚĎ:Milý Jožko, správně jsi zmínil naše působení v komunální politice. Byla a stále je to pro mě velká škola. Velmi odlišná od té, na které jsem měl tu čest být tvým žákem a kde jsme se setkali poprvé. Oba dobře víme, že komunální politika není ani pravicová, ani levicová. Je buď dobrá, nebo špatná, ale v každém případě poskytuje nový pohled na dění kolem nás a umožňuje nám věci ovlivňovat. Je to prostředí dynamické, turbulentní a někdy i absurdní na rozdíl od klidného a váženého prostředí akademického. Myslím, že každý nový pohled člověka obohacuje, dává mu možnost podívat se na problémy z různých úhlů a efektivněji je řešit. Troufám si říci, že se mi doposud daří oba pohledy zkloubit a věřím, že tomu tak bude i v celostátní politice.

  • DOTAZ: Jak dlouho působíte na akademické půdě? 

  • ODPOVĚĎ:Po studiích Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze jsem krátce pracoval jako programátor v Tesle Pardubice. Od roku 1991 začala moje akademická dráha. Začínal jsem na katedře fyziky, tehdy ještě VŠCHT jako odborný asistent, posléze jsem se habilitoval a stal se profesorem. V roce 2002 jsem byl u zrodu Ústavu informatiky, který se postupem času transformoval do dneš již zavedené Fakulty elektrotechniky a informatiky, jejímž jsem děkanem. Na akademické půdě jsem tedy necelých 23 let. Více informací o mé osobě najdete na mých stránkách: www.karamazov.cz

 • DOTAZ: Co byste chtěl ve sněmovně udělat pro region? 
 • ODPOVĚĎ:Tento region potřebuje především kvalitní infrastrukturu. Již řadu let působím v komunální a krajské politice a setkávám se s řadou problémů, které přesahují možnosti města a kraje a je třeba je podpořit "z Prahy". Za všechny mohu jmenovat např. rychlostní silnici R35, obchvat Pardubic či pardubické mezinárodní letiště. Jednou z priorit je pro mě samozřejmě Univerzita Pardubice, jako jediná univerzita v kraji si rovněž zaslouží podporu pro její vzdělávací a vědecko-výzkumné aktivity. 
 • DOTAZ: Podpořil byste úhradovou vyhlášku? Jinak máte moje sympatie. Procházka 
 • ODPOVĚĎ:Úhradovou vyhlášku ano. Každá nemocnice by za stejný výkon měla dostat od pojišťoven stejně zaplaceno. Jinak děkuji za projevené sympatie. Děkuji všem čtenářům za otázky a omlouvám se těm, na které se z časových důvodů nedostalo. Rád bych vás na závěr požádal: Buďte zodpovědní, přijďte k volbám.

Více otázek a odpovědí  naleznete zde.

Děkuji Simeon Karamazov

Pokud máte další otázky, tak posílejte na můj e-mail nebo je zodpovím na své Facebookové stránce.
Odpovědi na otázky, které dostávám e-mailem :

Podpořil byste pane Karamazove návrh na placené nadstandardy v nemocnicích? 

Samozřejmě by bylo důležité, jak by konkrétní návrh vypadal. Ale v principu bych jej podpořil. Myslím si, že standardní kvalitní péče by měla být hrazena z pojištění, které je každý z nás povinen si platit. Pokud však chceme něco nad rámec onoho kvalitního standardu, tedy něco navíc, měli bychom mít každý možnost si za to připlatit. Byla by to zodpovědná a svobodná volba každého z nás.  

Jdete do sněmovny s nějakým konkrétním cílem? Co chcete udělat pro Pardubický kraj  a pro pardubicko dle vašeho sloganu na billboardech?

ODPOVĚĎ: Chci zajistit, že hlas pardubického regionu bude hlasitě slyšet a že zájmy jeho občanů budou na celostátní úrovni dobře hájeny. Náš kraj je nádherný a má obrovský potenciál. Chci jako poslanec pardubickému regionu, jeho občanům, školám a firmám otevírat dveře jak v poslanecké sněmovně, tak na ministerstvech. Ať již půjde o dotační příležitosti, výstavbu silniční infrastruktury nebo podporu pro školské a vědecké instituce v Pardubickém kraji. Při přípravě a schvalování zákonů chci hlídat to, aby náš region nebyl poškozován nebo znevýhodňován ve prospěch ostatních. A samozřejmě pracovat na legislativě, která bude podporovat významné regionální univerzity, jako je ta naše v Pardubicích. Pokud se vzdělávací instituce budou v našem regionu rozvíjet a poskytovat špičkové vzdělání na všech úrovních, umožní to další rozvoj podnikání a tvorbu nových pracovních míst. To je v dnešní globalizované době klíčové.

Mám velký problem s tím, že mi nevzali dcerku do školky s tím, že kapacitně nestačí. Jak budete řešit jejich nedostatek? A je to vůbec řešitelné? Děkuji 

ODPOVĚĎ: Řešitelné to samozřejmě je. Celý problém tkví ve školské legislativě a prioritách v rozpočtu ministerstva školství, krajů a obcí. Ačkoliv se o tom málo hovoří, jedním z klíčových období pro rozvoj člověka je poslední rok mateřské školy před vstupem na školu základní. Stát by této etapě rozvoje člověka měl věnovat mnohem vyšší pozornost jak z pohledu finanční dotace do budování a provozu školek (a mimochodem, využitelnost evropských fondů je zde také možná – jak celostátních, tak i těch regionálních), tak i z pohledu legislativy (např. umožnit větší rozvoj firemních školek a dalších, v zahraničí vyzkoušených modelů). Na jedné straně by to znamenalo vyšší náklady na kapitolu školství, na druhou stranu by to však zkvalitnilo vzdělávání příštích generací. A také, umožnilo by to rodičům, kteří by již nemuseli pod stresem řešit hlídání svých dětí, věnovat se více své práci, což by v důsledku znamenalo větší daňový výnos pro stát. Jde jen o to připravit a prosadit smysluplné legislativní řešení, a na to jsem připraven.

Naši politici vykřikují jak ve světě hájíme občanská práva a přitom se musíme dívat na to, jak v sirii diktárot vraždí neviné děti. Omlouvám se za otázku mimo  téma, ale myslíte si že je to v pořádku?  

ODPOVĚĎ: Není to v pořádku. To, čeho jsme svědky v Sýrii, je strašná tragédie obřích rozměrů. Tragédie o to větší, že v ní roli hrají ty nejstrašnější zbraně, jaké kdy člověk vytvořil. Měl jsem možnost na toto téma hovořit s jedním z mých zahraničních kolegů, světově uznávaným chemikem. Všichni jsou tím, co se stalo, šokovaní. Bohužel jsme svědky toho, že Rusko hraje opět svou hru a chrání před světovým společenstvím ty nejhorší válečné zločince. V minulosti jsme to již mnohokrát zažili, ale v poslední době mám pocit, že na to spousta lidí, včetně některých našich politiků, zapomíná. My přitom nesmíme zapomínat na sovětskou okupaci či na rok 68. Stejně tak nesmíme podceňovat vzdělávání našich dětí v tomto ohledu. Slovy klasika: „Ti, kteří neznají historii, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“ Nedopusťme to.