Jsem zvědavý na nové tváře v zastupitelstvu

21.11.2014 14:02

 Bilanční rozhovor pro Pardubický deník, který vyšel 19. listopadu 2014.

Co říkáte na výsledky komunálních voleb v Pardubicích?

Pokud mám odpovědět z pohledu bývalého zastupitele za Občanskou demokratickou stranu (ODS), tak přestože ODS není v současné době v nejlepší kondici, jsou výsledky v Pardubicích slušné. Mrzí mě, že se našim novým zastupitelům nepodařilo být platnými členy koalice. Z pohledu pardubického občana jsem zvědavý, jak se osvědčí nové tváře a jaká bude reálná spolupráce mnoha subjektů v zastupitelstvu.

Byl jste dlouholetým pardubickým zastupitelem a radním. Splnilo vaše působení v komunální politice očekávání, které jste měl na začátku?

Do politiky jsem vstupoval, abych mohl ovlivnit dění kolem sebe. Máte­li nějaké názory či vize a chcete­li je zkusit prosadit, je mnohokrát proklínaná politika jedinou cestou. Komunální politika byla i skvělá životní škola. Je to úplně jiné prostředí než to akademické, ze kterého jsem vzešel, a mnohému jsem se naučil. Velmi rychle jsem zjistil, že práce v zastupitelstvu města není o ideologii, ale o věcném až technickém k přístupu k rozvoji, řízení a fungování města. A pokud mají zastupitelé tento přístup, je celkem jedno, z jaké části politického spektra jsou. Potvrdilo se také, že (komunální) politika je úžasný prostor pro zájmy investorů všeho druhu.

Po takové době se asi nelze ubránit srovnání. Jak se proměnila pardubická komunální politika?

V posledním zastupitelstvu scházely vize o podobě a rozvoji města. Vytratila se touha i vůle vytvořit něco podstatného a užitečného, ale také originálního a zajímavého, co by přesáhlo jedno volební období. Osobně to považuji za hlavní úkol zastupitele.

Co za ty roky vašeho působení v zastupitelstvu a v radě města vnímáte jako nejvíce povedené?

Nesporným úspěchem je mezinárodní letiště, které v Pardubicích máme. Na počátku byla vize. Město vynaložilo značné prostředky, které se nevracely hned, ale zastupitelé s podporou letiště vydrželi a to se dnes začíná vyplácet. Společnost, která bývala v dluzích, je nyní zisková. Podstatnější však je obrovský význam letiště pro rozvoj a image města. Překvapuje mě, že spousta lidí vůbec nevidí výhodu v tom, že Pardubice mají mezinárodní letiště. Je smutné, že ji nevidí ani spousta politiků.

A naopak, co se podle vás nepovedlo?

Mrzí mě, že se nepovedlo prosadit třídu Míru jako čistou pěší zónu. Ač se několikrát odhlasovalo, že se z třídy Míru stane čistá pěší zóna, tak nakonec se podařilo lobby některých obchodníků rozhodnutí zvrátit. Někteří si zkrátka myslí, že si zákazníci přijedou třeba do zlatnictví na třídu Míru koupit zlato trolejbusem. Skončilo to jakýmsi kompromisem, který nebude vyhovovat ani představě klidné pěší zóny známé z evropských i světových měst, ale ani to nebude účelné řešení městské hromadné dopravy (MHD). Neobstojí ani argument, že by chyběly stanice MHD, vždyť další nejbližší jsou o pouhých několik desítek metrů dále. Jsem zvědavý, kdo tam půjde na klidnou procházku nebo si přijde posedět do zahrádky kavárny, když mu za zády budou kvílet vozy MHD. Pěší zóna souvisí i s otázkou tzv. „tunelu“ před divadlem, který by umožnil elegantně propojit krásné staré město s třídou Míru, která se doufám i tak stane jakž takž příjemným místem. Teprve potom by vlastně pěší zóna na třídě Míru dostala pravý smysl. Je zajímavé, že se myšlenka „tunelu“, který by však nebyl ničím jiným než pouhým podjezdem, setkala od začátku s odporem až dehonestací. V mnohých městech i s obtížnějšími podmínkami jsou celé dopravní systémy pod zemí, ale mnohým pardubickým zastupitelům se jevil podjezd před Zelenou bránou nereálný. Opět nedostatek odvahy, vůle, koncepčního myšlení a chybějící vize. Je třeba zajímavé, jak často slýchám, že se nepovedl AFI Palác. Mnoho pardubických i cizích občanů tam však masivně nakupuje a tráví čas. Cílem bylo dostat občany ze satelitních supermarketů do středu města. A to se povedlo. Já osobně bych si představoval také něco trochu jiného, měl tam stát například i hotel. Viděl jsem asi tři další studie, které byly mnohem impozantnější, ale nikdo je nechtěl provést, protože něco takového by jednoduše nezaplatil. Za poslední čtyři roky se nepovedlo v Pardubicích vůbec nic.

Jaké jsou podle vás klíčové otázky pro další volební období?

Důležité bude, zda se najde fungující koalice. Myslím, že hrozí, že se na počátku dohodnou subjekty, které spolu poté nenajdou společnou řeč, jako tomu bylo v minulém volebním období. Mezi klíčová témata patří nepochybně doprava. Je také třeba zlepšit využití evropských peněz. Můžeme si o bizarním socialistickém přerozdělování masivních prostředků na úrovni evropských fondů myslet, co chceme, ale peníze z EU musíme umět efektivně využít pro Pardubice. Musíme mít jasné priority pro rozvoj i běžný chod města, tedy kvalitní a jasný strategický plán. Také zlepšení vztahů krajského města s Pardubickým krajem by si zasluhovalo pozornost.

Pardubická politika vždy měla daleko ke klidu, ať už se jednalo o střety primátorů se starosty obvodů, nebo spory v koalici. Jak se to projevuje v činnosti zastupitelstva?

Nebylo tomu tak vždy. Pamatuji doby, kdy jednání zastupitelstva byla věcná a konstruktivní. Je pravda, že rozdělení města na obvody se v minulosti jistým neuralgickým bodem stalo a dovolím si odhadnout, že tomu tak bude i nadále. Poslední volební období však nemělo obdoby. Nesourodá a rozhádaná koalice se více soustředila na řešení svých problémů místo na rozvoj města. Doufám, že nová koalice s z předchozích chyb poučí.

Pardubickým zastupitelem jste se stal prvně již v roce 1998 a v minulých komunálních volbách jste měl v ODS druhý nejvyšší počet hlasů. Proč jste nyní nekandidoval?

Chci se plně soustředit na práci na univerzitě a v Poslanecké sněmovně.