K návrhu na valorizaci sociálního stipendia pro studenty

21.10.2014 15:06

 K návrhu poslanecké novely zákona o vysokých školách. (19. schůze)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte jen několik poznámek ke zmíněnému tématu. Já se domnívám, že málokdo z nás by byl proti valorizaci stipendií pro studenty, kteří toto stipendium potřebují. Nicméně myslím si, že problém je v provedení. Na toto téma skutečně proběhla docela rozsáhlá diskuse na příslušném výboru - já jsem členem školského výboru, takže na školském výboru - a ta se týkala, jak už tady bylo řečeno, především argumentů nesystémovosti, že sociální stipendium do zákona o vysokých školách nepatří, a také to, že vysoké školy mají dostatek prostředků na stipendijních fondech. Já nechci hovořit o té nesystémovosti, ale o stipendijním fondu. Mohu potvrdit ze svých zkušeností děkana fakulty, že jsem nejednou rozhodl využít stipendijního fondu ve prospěch studenta, který mimořádnou podporu potřeboval. Využití stipendijního fondu tedy na účely, které v podstatě sleduje valorizace, je možné a dnes se používá.

Chtěl bych ale ještě upozornit na jednu stránku, možná drobnou. Nejsem právník, ale technik, tak se mně zdá přinejmenším velmi nešikovné, že kvůli každé valorizaci inflace je třeba změnit zákon. V návrhu novely zákona to nějak řešeno už je, nicméně opět stejně, je tam pevná částka. Kdyby v návrhu byl zakotven nějaký mechanismus, který by tuto částku valorizoval automaticky, asi bych těžko hledal důvod pro nesouhlas. Takto souhlasit nemůžu. Děkuji.