K pozměňovacímu návrhu novely zákona o veřejných zakázkách

02.12.2014 15:10

 Sněmovní vystoupení na podporu pozměňovacího návrhu, který umožňuje fakultám univerzit samostatné zadávání veřejných zakázek, a tím snižuje byrokratickou zátěž pro VŠ. (23. schůze)

První vystoupení z 2. prosince 2014:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi krátce podpořit návrh svého kolegy děkana jedné z fakult Jihočeské univerzity. Zjevně má podobné problémy jako já. Jsem rovněž děkanem jedné z fakult Pardubické univerzity a často řešíme problém se zadáváním veřejných zakázek na zboží, jehož cena se musí sčítat, tak jak už tady kolega říkal, přes celou univerzitu, což vede k velmi paradoxním a nepříjemným situacím, kdy na relativně levné zboží musíme dělat velké výběrové řízení přes celou univerzitu.

Tím, že fakulty jsou mnohdy velmi různorodé, tak nakonec dochází k tomu, že si koupíme to, co přesně nechceme, že to koupíme velmi draze a předraženě a neplní to vlastně tu funkci. Takže bych vás rovněž chtěl požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

Druhé vystoupení ze dne 12. prosince 2014:

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rád bych ještě jednou podpořil svého kolegu děkana a poslance Váchu. To, co říká, je naprostá pravda. Metodický pokyn tady sice je, možná bychom se jím mohli řídit, respektive rektoři, ale skutečnost je jiná. Já si dovolím oponovat kolegovi Zlatuškovi. To není obava hypotetická, ta skutečně je. Prostě se soutěže dělají zbytečně v nadlimitním řízení a výsledek je, že kupujeme předražené, nekvalitní a někdy i věci, které ani nechceme.

Zkuste se nad tím zamyslet. Je to dobrá věc, která pomůže fakultám a zřejmě i jiným organizacím. Děkuji.