Kapacita železniční sítě

24.02.2017 09:26

Vážený pane ministře,

za poměrně aktuální téma můžeme považovat smogovou situaci v naší zemi. Jednou z možností jak zlepšit kvalitu ovzduší je přesunutí tranzitní a nákladní dopravy ze silnic na železnici.

Naše země má v oblasti železniční dopravy silnou tradici a dokonce jednu z nejhustších železničních sítí ve světě. Přesto je železniční síť již na hranici své kapacity. Vedle osobních spojů zkrátka již mnoho kapacity pro nákladní vlaky nezbývá.

Ptám se Vás proto, pane ministře, zda Vaše ministerstvo řeší kapacitu železniční sítě a jaké konkrétní kroky můžeme v této souvislosti očekávat?

Děkuji za odpověď.