Pardubická univerzita hostila konferenci učitelů matematiky

22.09.2013 19:58

Pardubice přivítaly zajímavou konferenci Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol. Ta se konala od středy 18. 9. do pátku 20.9, kdy ji spolupořádala a také hostila naše Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Bylo mi opravdu velkou ctí, že jsem byl jedním ze zahajujících řečníků a mohl podpořit celou akci.

Simeon Karamazov na celostátním setkání učitelů matematiky v PardubicíchDůležité místo v programu konference obsadily odborné přednášky spolu s méně formálními diskuzemi. V nich se odrážel hlavní přínos setkání, který spočívá v propojení vysokoškolských matematiků z různých univerzit a vysokých škol, středoškolských pedagogů a zástupců veřejných i soukromých institucí.

Konference se konala v rámci projektu Matematika pro všechny. Úkolem tohoto projektu zůstává zpřístupnění matematiky jako zajímavého předmětu co nejširšímu počtu žáků a studentů. Tedy vyřešení jedné z největších výzev, před kterou stojí celý český vzdělávací systém.

Dokonalé zvládnutí matematiky potřebují nejen studenti technických oborů, IT, ekonomie, přírodních věd a budoucí vědci, ale také přispívá k formování a rozvoji všech studentů. Vždyť matematika nás učí zpochybňovat předkládané teze a zároveň konstruktivně hledat řešení. Učí nás nepodléhat zjednodušujícím a neověřeným „všelékům“.

Obory založené na aplikaci matematiky navíc zažívají celosvětový rozvoj a jejich absolventi patří k nejvyhledávanějším na trhu práce. Věnuji se této problematice dlouhodobě ve své akademické činnosti a patří to přirozeně mezi základní body mého osobního volebního programu. Jsem totiž přesvědčen, že kvalitní vzdělání je nejvýhodnější investicí pro jednotlivce i celou společnost.