Krajská hospodářská komora zasedala na FEI

02.10.2013 18:27

V úterý 1. 10. proběhlo v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice tradiční výjezdní zasedání Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Jako vždy bylo cílem setkání diskutovat důležité otázky regionálního byznysu a hledat řešení problémů, s nimiž se firmy v kraji potýkají.

Krajská hospodářská komora v Pardubicích - prof. Karamazov na FEI

Podpora podnikání v Pardubickém kraji patří k mým dlouhodobým programovým prioritám, a proto si vážím toho, že na naší fakultě můžeme setkání komory pravidelně hostit. Na rozdíl od řady jiných politiků jsem tak neustále v kontaktu s podnikateli a jejich potřebami.

A proč je pro mě toto téma tak důležité? Zdravé a prosperující firmy dají lidem v kraji práci i přístup ke kvalitnějším službám. Díky své profesi univerzitního pedagoga si navíc silně uvědomuji provázanost vzdělávacího systému s podnikatelskou sférou. V našem prostředí má člověk někdy dojem, že školství je jakýmsi balvanem, který jen zatěžuje veřejný rozpočet. Příklady ze světa však ukazují, že dobře nastavený vzdělávací systém naopak představuje nesmírně silný motor ekonomiky, který ji táhne vpřed. Musíme udělat vše proto, abychom se toho dočkali také u nás.