Neplaťme politikům nesmyslný hon za tituly

19.06.2015 21:35

 Komentář k rozhodnutí radních Pardubického kraje, kterým umožňují financování studia MBA a MPA programů krajským zastupitelům.

Radní Pardubického kraje schválili příspěvky zastupitelům na studium MBA a MPA programů. V závislosti na vykonávané funkci bude kraj politikům hradit 50 až 85 procent školného. Jde o výsměch voličům a nebezpečný signál pro veřejnost, že politici mají mít privilegia.

Dvouleté studijní programy, které tedy trvají jako polovina volebního období, se údajně zaměřují na praxi a mají pomoci lepší práci zastupitelů pro kraj. Není však rozumnější se učit praxi skutečně odvedenou prací v zastupitelstvu? A že je rozhodně v kraji co zlepšovat.

Tituly bez hodnoty

Nemůžu se zbavit pocitu, že se z veřejných rozpočtů hradí snaha politiků připsat si další titul ke jménu. Tituly dodělávané během účasti v politice představují pro mnoho politiků zadní vrátka pro následné uplatnění ve státní sféře, nebo ve společnostech se státní majetkovou účastí. Takových příkladů najdeme více než dost.

Honba politiků za tituly bez ohledu na jejich hodnotu navíc přispívá k degradaci postavení vzdělání ve společnosti. Z titulů se poté stávají pouhá písmenka, u kterých už nezáleží na tom, odkud jsou získané a co se jejich nositel během vzdělávání naučil. To je pravý opak toho, o co se snaží všechny vzdělávací instituce ve vyspělém světě.

Bito je školství

V celé kauze nejde o to, kolik zastupitelů příspěvek nakonec využije, ale že radní Pardubického kraje vůbec něco takového beze studu umožňují. Místo jasného odmítnutí návrhu se vymlouvají na případy z minulosti. Přitom už ty byly chybné, což je třeba říct bez ohledu na stranickou příslušnost. Špatná dřívější rozhodnutí se na kraji zbytečně povyšují na standardní praxi. Krajští radní zcela ignorují, že řádné vzdělání má pro celou společnost takřka nevyčíslitelnou hodnotu.

Naše vysoké školství přitom nepotřebuje nějaké radikální reformy, ale tvrdý postup proti různým "továrnám na tituly" a jasnou podporu kvality vzdělání. Politici by o to více měli ukazovat úctu ke vzdělání a ke svým voličům, ne si nehorázně říkat o veřejné peníze na tituly.