Omezení prodejní doby

02.03.2016 11:53

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
nemohu skoro uvěřit tomu, že opět jednáme a výbory podporují tak nesmyslné opatření, jako je omezení otevírací doby obchodů. Jako by neexistovaly skutečné problémy, kterými se má tato Sněmovna zabývat. Jenomže opak je pravdou. Skutečné problémy existují. Stačí jmenovat například imigrační krizi. Až se bude v České republice vyhlašovat anketa Byrokrat roku, bude současná socialistická vláda bezesporu jedním ze žhavých kandidátů. Zkusme si připomenout alespoň zlomek zásahů do svobodného života, které nám připravila elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení DPH, povinné předškolní vzdělávání, registr smluv i pro obchodní společnosti se státní účastí, registr sportovců, reflexní vesty, zákaz automatů se slazenými nápoji ve školách. A nyní přichází další restrikce v podobě zákazu prodeje o státních svátcích.
Skutečných výzev se tato vláda zjevně bojí, proto vymýšlí různá socialistická opatření, kterými ospravedlňuje svoji existenci. Když koalice přichází s návrhem na omezení otevírací doby obchodů, dobře tím ilustruje rozdílnou optiku, kterou vnímá občany levice a pravice. Zatímco pravice vidí jako hlavní důvod existence státu zajištění bezpečnosti občanů, levice je klidně vystaví skutečným hrozbám, zato pečuje, v uvozovkách, o jejich víkendový program.
Musím se ptát: Skutečně si tato Sněmovna myslí, že největším nepřítelem státu jsou hypermarkety otevřené i ve státních svátcích? Klade si některý z poslanců, kteří chtějí předkládaný návrh podpořit, otázku, co konkrétně se v naší zemi zlepší?
Z úst levice jsem slyšel několik tezí, které lze jen těžko považovat za relevantní argumenty. Ti, kteří volají po zavření obchodů, většinou tvrdí, že svátek lze trávit lépe než nakupováním. Také radši vyjdu s rodinou do přírody, než abych pěkný den prožil v nákupním centru, ale nikomu to nevnucuji. Levice jde ale ještě dál. Tvrdí, že co je správné pro jednoho, musí být dobré i pro druhého. Že existuje nějaký univerzální ideální způsob nejen trávení volného času, ale i vidění světa a myšlení. Tento postoj je samozřejmě velmi nebezpečný. Vede k přesvědčení, že jedině můj názor je ten správný, že ostatní nemají právo jednat podle vlastních preferencí. Je to názor, který značí nedůvěru v lidi a pasuje je do role nesvéprávných dětí, za které musí rozhodovat někdo cizí - samozřejmě stát. Dokonce i tam, kde smějí nakupovat.
Pokud ale začneme jednat za někoho jiného, ubíráme mu jeho svobodu rozhodnout se a již stojíme na cestě k totalitě. Jistě zpočátku možná nenápadné, později zcela přímé. Pokud nyní neřekneme dost, co přijde příště? Bude nám nakonec vláda určovat, co můžeme jíst, kam jet na dovolenou a s kým se přátelit?
Druhý okruh argumentů cílí na zaměstnance, kteří mají ve svátek službu. Podle mnohých nemohou trávit výjimečný den se svou rodinou. V první řadě musím připomenout, že obvykle jsou tyto služby mezi zaměstnanci oblíbené, protože jsou lépe finančně ohodnoceny. Musíme také vidět realitu. Česká společnost je k většině státních svátků poměrně vlažná. Možná je tento postoj dědictvím minulého režimu, který účast na různých oslavách během svátků vynucoval, jiné slavnostní chvíle zase potlačoval. Službu v den pracovního volna vítají zaměstnanci, kteří z různých důvodů žijí osaměle. Proto dávají ve svátek přednost práci.
Skutečně musím trvat na tom, že to není stát, který má omezovat příležitost k výdělku, zvlášť pro ty, kterým nízká kvalifikace brání najít zaměstnání. Dejte už proboha lidem pokoj! Nechte je žít a svobodně se rozhodovat. Pojďme řešit skutečné problémy a přestat lidem diktovat, jak mají trávit volný čas. Ještě nikdo nikdy nenašel hlubší vztah ke svým blízkým jenom proto, že k tomu byl donucen. Ještě nikdo nezačal žít plnější život jenom proto, že mu druhý vzal svobodu rozhodnout se.
Děkuji za pozornost.