Pardubický terminál

09.02.2016 14:50

 Nový terminál pardubického letiště ve víru volebního roku
„Kraj se po celé roky chová k letišti přinejmenším macešsky,“ říká poslanec Karamazov

Ohlas

Pardubice – Média zaplnila skvělá zpráva, že by se v letošním roce měl začít stavět nový terminál pardubického letiště. Významný projekt bohužel provází mnohá „ale“, která brzdí optimismus.

Odkládaný problém

Pardubické letiště nutně potřebuje nový terminál. To poznal každý, kdo letiště využil nebo alespoň navštívil.
V úspěšných letech byla znát jeho omezená kapacita, ale ještě vážnější problém působí nedostatečný komfort pro cestující. Ten není jen vizitkou pro Pardubice, ale také jazýčkem na vahách při rozhodování, zda se na letiště budou vracet nejen cestující, ale i samotní přepravci.

Chování kraje

Oba akcionáři – Pardubice a Pardubický kraj – se shodli na nutnosti výstavby terminálu.
Nejde vůbec o samozřejmost, protože kraj se po celé roky chová k letišti přinejmenším macešsky.
Hejtman Netolický (ČSSD) tentokrát přislíbil, že kraj bude pojistkou proti plýtvání veřejnými prostředky.
Slib však poněkud bledne při pohledu na krajské dotace do nevytížených železničních tratí a na miliony utopené v neuskutečnitelném projektu splavnění Labe.

Levně i funkčně?

Před samotnou stavbou terminálu ještě přijde obvyklé kolečko hledání úspor, ale snad zůstalo nějaké poučení z blamáže s prodraženými úsporami ve Sportovní hale Dašická. Více než šetření za každou cenu by nás tak mělo zajímat, zda vznikne po architektonické a řemeslné stránce kvalitní a zejména dlouhodobě funkční terminál.
Na letiště nelze nahlížet optikou několika let se střídavě dobrými a horšími ekonomickými výsledky, ani optikou volebního roku a připisování zásluh.
Pro Pardubice a celý region bude nakonec také úplně jedno, kdo slavnostně přestřihne pásku. Podstatná zůstává existence mezinárodního letiště v Pardubicích a to potřebuje nový terminál. Je to příležitost k rozvoji Pardubického kraje i ke zdravému patriotismu ve městě Jana Kašpara.