Petice občanů

10.11.2016 18:59

Vážený pane ministře,

dne 10. 10. 2016 byla na vaše ministerstvo doručena petice občanů, kteří upozorňují na svou nespokojenost se stavem dopravy na komunikaci I/36, která vede ze sjezdu z dálnice D11 přes Lázně Bohdaneč směrem do Pardubic. Již v březnu Vám byl doručen dopis v této záležitosti i od představitelů Pardubického kraje.

Občané i představitelé dotčených obcí poukazují na současný dlouhodobě nevyhovující stav. Kvůli absenci plánovaného, leč dosud nerealizovaného obchvatu jsou obyvatelé vystavováni nadměrnému množství projíždějících automobilů a zejména kamionů. Situace s výstavbou silnic v Pardubickém kraji je dlouhodobě neuspokojivá, například mnohokrát zmiňovaná problematická dostavba dálnice D35, což je záležitost, ve které jsem vás již interpeloval na minulé schůzi Sněmovny. Tato situace je však specifická i proto, že se přímo dotýká jediného lázeňského města v kraji, problémem proto nejsou zasaženi pouze místní obyvatelé a také turisté a lázeňští hosté.

Proto se vás ptám: Seznámil jste se již osobně s obsahem této mnou zmíněné petice? Změnila se dle vašeho názoru situace od března letošního roku, kdy jste obdržel vyjádření vedení Pardubického kraje v této věci? A jaké konkrétní kroky k této záležitosti plánujete? Můžete zde uvést například termín, kdy by mohly započít práce na této stavbě?

Děkuji za písemnou odpověď.