Podpora sportu bez zbytečného papírování

28.06.2016 18:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhlasím s tím, co již bylo řečeno. Změny navrhované Senátem jsou rozumné a nevidím důvod, abychom je neschválili.

Zejména vítám zrušení povinnosti, aby každá obec zpracovávala plán rozvoje sportu na svém území. Vždyť z více než 6 tisícovek obcí v České republice jich polovina má méně než 500 obyvatel. Po nich opravdu nemůžeme chtít, aby povinně stanovovaly priority v jednotlivých oblastech sportu. V malých obcích často jde jen o několik málo sportů, mnohdy třeba pouze o fotbal.

Povinností vyhotovovat plán rozvoje sportu přeci rozhodně nepřimějeme občany k tomu, aby sportovali. Maximálně naštveme tu jednu nebo dvě úřednice, které budou nic neříkající dokument vytvářet. Ty se pak se svým zážitkem jistě pochlubí na výroční schůzi fotbalového klubu, a my budeme pranýřování za vytváření nepotřebné legislativy. Dlužno dodat, že zcela po právu.

Nechme proto obce žít svým životem a nepřikazujme jim nové nesmyslné povinnosti. Už tak jich mají víc než dost.

Děkuji za pozornost.