Poslední maily a šáteček

24.10.2013 20:00

Abych mohl odejít k volbám s čistým stolem, rozhodl jsem se zveřejnit na webu poslední tři otázky, na které jsem odpovídal dnes navečer.
Rád bych tímto pomyslně ukončil naše společné předvolební mailování a slibuji, že hned po volbách odpovím na vaše případné další otázky, tak jako jsem odpovídal doposud.   
Děkuji za otázky a podporu,
Simeon Karamazov
  • Pane Karamazove, myslíte si skutečně, že je technické vzdělání pro nás studenty správný směr? 

Technologický vývoj jde velmi rychle kupředu a konkurence na světovém trhu, jehož jsme součástí, je obrovská. Abychom v ní uspěli, budeme potřebovat špičkově vzdělané inženýry, techniky a pracovníky, kteří budou schopni plně moderní technologie využívat. Na vaší otázku tedy odpovovídam, ano, jsem o tom přesvědčen.
  • Vaše strana je známá korupcí. Pane doktore, jak s tím chcete bojovat? 

Co se týče boje s korupcí, jeho úspěšné naplňování je dvousečná zbraň. Pokud s korupcí skutečně bojujete a odhalujete ji, je veřejnost z odhalení naštvaná a paradoxně vám to sama spočítá, i když si onen boj proti korupci přála a podporovala vás v něm. Je to logické, ale politická cena za to je velmi vysoká. Navzdory tomu to však nesmíme vzdát a já to nevzdám.
  • Pane děkane, jak chcete řešit rozvoj ČR? 

Snížením administrativní zátěže, rozvojem exportu, efektivním čerpáním evropských fondů, a dále pak odvětvím, ve kterém vidím nejvíce své zasazení, tedy zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory rozvoje vzdělávání a výzkumu, inovací širším propojením průmyslových podniků s vědeckými a výzkumnými institucemi, kvalitním právním prostředím a minimalistická ale funkční regulace.