Povinná školka je bič na zodpovědné rodiče

23.02.2016 15:26

Povinný rok předškolního vzdělávání má totiž za cíl řešit problém, který neexistuje, aby zakryl neschopnost řešit skutečné problémy, byť politicky citlivé. Velká většina (90 %) pětiletých dětí již nyní navštěvuje poslední rok mateřské školy. Vláda však chce, aby jich bylo 100 %, usiluje tímto způsobem o stoprocentní kontrolu nad výchovou. Jistě, vládní návrh míří na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ty však často zanedbávají povinnou docházku již nyní. Zákon neobsahuje žádná konkrétní řešení, jak rodiče těchto dětí přimět, aby své ratolesti do školy opravdu posílali.

Navrhovaná změna pouze vytváří tlak na zodpovědné rodiče, kteří preferují individuální vzdělávání svých dětí. Stát si tím uzurpuje další část výchovy, aniž by za to nabídl něco na oplátku. Děti se více nenaučí, nebudou ani lépe připravené. Jen přibude nepotřebná státní regulace a samozřejmě také hromada papírování pro rodiče a mateřské školy, z kterých vláda udělá hlídače rodičů, jen aby náhodou nebyl některý potomek vychováván doma!

Asi to vládu bude šokovat, ale pokud chce snížit počet odkladů nástupu do škol, tak ať zpřísní pravidla pro odklad; a pokud chce zatlačit na rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak k tomu existují povolanější orgány veřejné moci než mateřské školy. Ty mají sloužit k výchově dětí, ne rodičů.

Komentář vyšel na serveru Pravý břeh.