Přeprava výbušnin

21.10.2016 11:35

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nebudu dlouho zdržovat, v podstatě vše podstatné zaznělo v krátké rozpravě při prvním i druhém čtení. Dovolím si však několik poznámek týkajících se přepravy výbušnin.

Za bezesporu kladný rys novely hodnotím změnu lhůty pro ohlášení přepravy Policejnímu prezidiu z 24 hodin na 1 hodinu, pokud jde o vozidlo vybavené sledovacím zařízením GPS. Podél plánované trasy přepravy totiž rozhodně nestojí policejní těžkooděnci, aby převážený náklad chránili, takže nahlášení přepravy slouží spíše k tomu, aby policie měla přehled o tom, zda se vozidlo neodchýlilo od své trasy, nikoli k tomu, aby stačila přijmout bezpečnostní opatření.

V této situaci, kdy policie má přehled o aktuální poloze každého nákladního automobilu, je naprosto zbytečné nahlašovat přepravu 24 hodin předem. Vždyť subjekty obchodující s výbušninami jsou často běžnými obchodními společnostmi, které jen reagují na potřeby svých zákazníků.

Pokud se ten v úterý dopoledne rozhodne, že potřebuje koupit výbušninu a ještě týž den ji doručit, není důvodu takovému postupu bránit, pokud je náklad nepřetržitě sledován systémem GPS.

Na závěr pak, byť to není předmětem této novely, mi dovolte několik podnětů, které v praxi zaznívají a jimiž by se, myslím, měla policie potažmo ministerstvo vnitra zabývat. Jde zejména o stávající elektronický systém pro nahlašování trasy přepravy výbušnin.

Některá místa, a to dokonce i na území měst, v něm zcela chybí, a proto je nutné jako výchozí či konečný bod přepravy v elektronickém systému zadat místo sice blízké, ale nikoli totožné. To ve svém důsledku pouze zvyšuje riziko, že policie bude telefonicky kontaktovat řidiče, jenž si žádného porušení nahlášení trasy přepravy nebude vědom.

 S tím souvisí i má druhá výtka, a sice že stávající systém neumožňuje vytisknout naplánovanou mapu s přesnou trasou. Řidiči tak místo přesné mapy dostávají seznam nejrůznějších bodů, což samozřejmě snižuje uživatelský komfort a opět pouze zvyšuje riziko, že se řidič od naplánované trasy neúmyslně odchýlí.

Zkusme se prosím také těmito body do budoucna zabývat.

Děkuji za pozornost.