Pro rozpočtovou odpovědnost

17.01.2017 18:26

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

informace, proč Senát návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti zamítl, zamítl, zde již zazněla. Já nejsem ústavní právník, a proto posuzování, zda je návrh zákona či není protiústavní, ponechám kolegům právníkům. Ponechám stranou také skutečnost, že návrh zákona naprosto nelogicky jinak přistupuje ke státu a jinak k územním samosprávným celkům. Dovolím si však jednu poznámku.

O rozpočtové odpovědnosti slýcháme ze všech stran. Není snad vystoupení politika, aby rozpočtovou odpovědnost nezmínil. Je to dnes v módě. Ptám se vás ale, co se za stávající volební období podařilo směrem k rozpočtové odpovědnosti v legislativě učinit? Odpověď všichni známe, neudělalo se vůbec nic.

ODS se o finanční ústavu snažila, úspěšní jsme nebyli. I TOP09 v tomto volebním období přišla s podobnou snahou, my jsme ji podpořili, většina ostatních ovšem nikoli.

Zdá se mi proto, dámy a pánové, že je nás málo těch, kdo chceme být skutečně rozpočtově odpovědní. Ze strany zejména sociální demokracie tady spíše vidím snahu dělat všechno proto, aby rozpočtové odpovědnost uzákoněna nebyla, a to ani na zákonné, natož na ústavní úrovni. Ono to má i svoji logiku. Rozpočtová odpovědnost se s populistickou politikou, kde je zapotřebí si koupit hlasy co největšího množství voličů, příliš neslučuje.

Apeluji proto na vás, pokud vážně máte v úmyslu zabývat se rozpočtovou odpovědností, začněme společně pracovat na kompromisním návrhu. Za kompromisní návrh ovšem nepovažuji vládní povinnost zpracovávat jakési proklamace dlouhodobě udržitelného růstu. Chceme-li skutečně být rozpočtově odpovědní, je nutné jako rozpočtové opatření stanovit povinnost předložit vyrovnaný respektive přebytkový rozpočet.

Děkuji za pozornost.