Registr smluv a bezpečnost naší země

22.02.2017 18:01

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 registru smluv se pomalu stává evergreenem této Sněmovny, snad si bez něj diskuzi na plénu již ani neumím představit. Nicméně je zapotřebí si konečně přiznat, že si za to můžeme jedině sami. Vzpomínám si na diskuzi při schvalování zákona o registru smluv, kdy předloženému znění byla vytýkána řada právních i věcných vad a všechny argumenty byly odmítány s tím, že je nutné nechat zákon rozběhnout a posléze jej můžeme kdykoli změnit.

 Myslím si, že takový přístup není seriózní. Kdybychom nejvíce vytýkané vady byli bývali ochotni změnit hned, nemuseli bychom zde nyní trávit další hodiny u řečnických pultíků a předhánět se v tom, kdo v registru smluv objeví chyb víc. Bohužel, opak je pravdou.

Nechci nicméně na tomto místě opakovaně vyjmenovávat všechna slabá místa a dlouze argumentovat, proč je zapotřebí registr smluv změnit. Zmínit proto jen v krátkosti dvě oblasti, které dle mého názoru praxi trápí nejvíce.

 První z nich je klíčová otázka bezpečnosti naší země. Od 1. července příštího roku bude muset být v registru každá smlouva nad 50 tisíc korun, jinak bude stižena neplatností. Pomalu se proto v registru smluv začnou objevovat i citlivé smlouvy obsahující například údaje o nákupech výbušnin, jejich přepravě či o investicích do technologií, které výbušniny vyrábějí, To snad, při stávající bezpečnostní situace, nemůže nikdo myslet vážně.

Apeluji proto na vás, kolegyně a kolegové, abyste schválili výjimku pro smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami. Je naprosto nepřijatelné, aby takto citlivé údaje visely na internetu a každý zločinec se na ně mohl podívat a tím potenciálně ohrozit bezpečnost občanů České republiky.

Druhou velmi citlivou oblastí jsou tolikrát zmíněné veřejně vlastněné společnosti. Zastánci úplného zveřejňování však zapomínají, že akciová společnost není obec. Akciová společnost je podnikatelským subjektem, jehož primárním cílem je vydělat peníze, které následně odvádí do veřejného rozpočtu. Pokud ztížíme těmto subjektům jejich postavení na trhu, řežeme tím pomyslnou větu nejen pod nimi, nýbrž i pod státem, kraji a obci.

Uvědomme si také prosím, že Budějovický Budvar se téměř v ničem neliší od celé řady dalších státních či krajských nebo obecních společností. Nemůžeme proto vyjmout Budvar, ale ostatní společnosti v registru smluv ponechat. Pokud by k tomuto mělo dojít, novelu jako celek nepodpořím, zákon přeci musí pro každého platit stejně.

Děkuji za pozornost.