Schází se komise pro přípravu nového trestního řádu?

12.01.2017 17:50

Vážený pane ministře,

o tom, že trestní řád je jedním z nesmírně důležitých právních předpisů, není pochyb. Úprava dokazování v trestním řízení, nařizování odposlechů či podmínky vazby. To je jen několik oblastí, kterým se trestní řád věnuje.

Stávající trestní řád byl přitom schválen již v roce 1961 a chtě nechtě, i přes četné novelizace jej nelze v řadě případů považovat za vyhovující. Vláda se proto v programovém prohlášení zavázala, že nový trestní řád připraví nejpozději do roku 2017. Už dnes ovšem vidíme, že tento termín vzhledem ke stavu prací není možné stihnout.

Z řad odborné veřejnosti jsou slyšet výtky, že jste odmítl navázat na práci současného předsedy Nejvyššího soudu profesora Šámala, který byl nucen vzhledem ke své nové funkci opustit post předsedy rekodifikační komise, a práce tak musely započít nanovo.

Ptám se Vás proto, pane ministře, jaký je současný stav věcí, zda se komise pro přípravu nového trestního řádu schází a kdy očekáváte její první výstupy? Zajímá mě také, zda dokument připravený pod vedením profesora Šámala, mám na mysli ona východiska a principy nového trestního řádu, byl hozen pod stůl či zda s ním bude dále pracováno.

Děkuji za odpověď a přeji mnoho zdaru při rekodifikačních pracích.