V Doubravicích otevřeno nové výukové a výzkumné centrum v dopravě

13.10.2013 12:08

Sláva novému výukovému centru

Ve středu 9. října 2013 otevřela Univerzita Pardubice v technologickém areálu v Doubravicích nové výukové a výzkumné centrum v dopravě.
"A přesně takovýmito projekty se pardubickým fakultám daří přibližovat studenty do praxe." 
V objektu o celkové užitné ploše bezmála 3 500 m2 vznikly tři specializované učebny, 22 lehkých a těžkých laboratoří a zázemí pro výuku a akademické pracovníky.
Laboratoře jsou vybaveny kvalitními laboratorními prostředky, např. dynamickým zkušebním stavem s „rychlým“ válcem pro stanovení crashové charakteristiky materiálů, zkušebnou na statické pevnostní zkoušky stavebních konstrukcí, zkušebnou synchronních motorů, testovacím zařízením železničních kol, laboratoří světelné a elektronové mikroskopie, či sklopnou plošinou pro automobily.
Vybavení
 • laboratorní technika v oblasti dopravních staveb, dopravních prostředků
 • materiálového inženýrství, hydrauliky a elektrotechniky
 • dynamický zkušební stav
 • lis na pevnostní a ohybové zkoušky
 • sklopná plošina pro automobily
 • instrumentovaný tvrdoměr
 • dynamometr
Výuková a výzkumná zařízení zabývající se:
 • vlastnostmi stavebních hmot, konstrukcí dopravních staveb, geologickými a geotechnickými vlivy na dopravní stavby
 • teorií dopravních vozidel z pohledu konstrukce, hydrauliky, diagnostiky, elektriky a elektrotechniky
 • zkoumáním složení materiálů, jejich opotřebení, degradace, mezních stavů a životnosti
 • zkoumáním, ověřováním a testováním statických a dynamických vlastností reálných konstrukcí a jejich částí v laboratorních podmínkách odpovídajících skutečnému chování při provozu
Váš Simeon Karamazov