Ústní interpelace na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána

10.03.2016 12:28

Vážený pane ministře,
poměrně překvapivě se ihned po přijetí obou hlavních rekodifikačních zákonů, tedy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, rozvinula v odborné veřejnosti diskuse, nakolik jsou tyto předpisy skutečně moderní a zda vyhovují potřebám občanů a podnikatelů. Vy sám jste ještě před svým uvedením do funkce byl jedním z nejhlasitějších kritiků obou zákonů. Následně na Ministerstvu spravedlnosti nejprve vznikla velká novela občanského zákoníku, která následně byla nahrazena novelou menší, řekněme technickou, jejíž znění již můžeme naleznout pod sněmovním tiskem číslo 642. Souběžně s tím prosakují informace o tvorbě novely zákona o obchodních korporacích.
Protože informací, které se u průběhu příprav novely zákona o obchodních korporacích dostanou na veřejnost, není mnoho, chci se vás touto formou zeptat, v jaké fázi se příprava nachází. Děkuji za písemnou odpověď.