Ústní interpelace na nepřítomného ministra spravedlnosti

10.03.2016 12:58

Vážený pane ministře,
jednou z mnoha změn, které nový občanský zákoník s sebou přinesl, byla úprava takzvaného statusu veřejné prospěšnosti. Ten mohou získat právnické osoby, jejichž posláním je dosahování obecného blaha. Úprava v občanském zákoníku je nicméně pouze rámcová a bez přijetí prováděcího předpisu nemá valný smysl. Takovým prováděcím předpisem by měl být zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který byl ve Sněmovně již projednáván, a dokonce schválen ke konci minulého volebního období. Senát jej nicméně zamítl a vrátil zpět Poslanecké sněmovně. Pravděpodobně i v návaznosti na tento průběh přišlo ministerstvo s návrhem znovu. Ten však již více než rok leží ladem a právnické osoby statusu veřejné prospěšnosti stále nemohou nabýt.
Chci se vás proto zeptat, kdy bude příprava tohoto důležitého předpisu dokončena a kdy lze očekávat jeho projednávání na půdě Sněmovny. Děkuji za písemnou odpověď.