Výše poplatku za advokátní zkoušku

01.02.2017 11:28

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

podle stávajícího § 7 odst. 1 zákona o advokacii je jednou z podmínek, aby advokátní koncipient mohl vykonat advokátní zkoušku, uhrazení poplatku. Ten stanoví Česká advokátní komora. Ze zákona tento poplatek nemůže činit více než 10 tisíc korun, přičemž v současné chvíli je to osm a půl tisíce korun.

Nyní předkladatelé sněmovního tisku navrhují tento finanční limit ze zákona vypustit a ponechat stanovení poplatku zcela na advokátní komoře.

Rozumím tomu, že advokátní zkoušky mají být nově rozděleny na dvě části na vstupní písemný test a na praktickou a ústní část. Je proto logické, že poplatek za obě části bude různý, u písemného testu zpravidla mnohem menší.

Čemu však nerozumím, je skutečnost, proč již zákon nemá obsahovat žádné limity. Kam se v případě přijetí novely poplatky za vykonání advokátních zkoušek vyšplhají? Bude to 20 tisíc korun? Padesát tisíc? Nebo snad sto tisíc?

Rád bych se proto zeptal předkladatelů, zda je skutečně jejich úmyslem umožnit stanovení poplatků v jakékoli výši a jaké pro tento postup mají důvody.

Děkuji za pozornost.