Vystoupení k návrhu KSČM na novelu Ústavy

09.04.2015 17:14

Vystoupení na 26. schůzi Sněmovny ke sněmovnímu tisku č. 188 - návrhu na vydání zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

poslanci za KSČM navrhují doplnit text části Ústavy o zániku mandátu poslance nebo senátora o další důvod. Navrhované znění článku 25 písm. g) je toto:

„Mandát poslance nebo senátora zaniká ztrátou mandátu.“

Bez bližšího vysvětlení nevím, jak by poslanec mohl ztratit svůj mandát. Ztratí ho někde na ulici? Nebo mu vypadne z kapsy? To asi ne.

Teprve z do důvodové zprávy můžeme vidět, že navrhovatelé chtěli postihnout případy, kdy poslanec či senátor změní klub nebo politickou stranu. Jenže to do návrhu ústavního zákona jaksi zapomněli napsat.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh je zjevně nesmyslný, si dovolím navrhnout jeho zamítnutí již v prvním čtení.

Navíc, i pokud by byl návrh řádně legislativně vyjádřen, byl by zjevně protiústavní, neboť dle článku 26 Ústavy poslanci a senátoři svůj mandát vykonávají osobně, pouze v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázány žádnými příkazy, tedy ani příkazy politické strany.
Děkuji za pozornost.