Zákon o myslivosti

08.12.2016 19:53

Vážený pane ministře,

na 50. schůzi Poslanecké sněmovny jsem se Vás dotazoval na Váš názor na zachování minimální výměry honiteb. Jsem velmi potěšen, že jste připraven bojovat za zachování stávající výměry 500 hektarů, a ujišťuji Vás, že v tomto postoji budete mít plnou podporu.

V souvislosti s nově připravovaným zákonem o myslivosti mi dovolte zmínit další stokrát omílané úskalí, a sice odpovědnost uživatelů honiteb, tedy zejména mysliveckých spolků, za škody způsobené zvěří. Podle stávající úpravy odpovídají myslivecké spolky za škodu, kterou na zemědělských pozemcích způsobila zvěř, a za tuto škodu každý člen mysliveckého spolku ručí společně a nerozdílně.

Taková úprava je skutečně velmi přísná. Vždyť není v reálných možnostech mysliveckých spolků, aby byly schopny jakékoli škodě předejít. Myslivci nemají zvěř lidově řečeno přivázanou na provázku, aby byli schopni ovlivnit její chování. Zvěř přirozeně migruje a logicky působí škody.

Ptám se Vás proto, pane ministře, zda při přípravě nového zákona o myslivosti zvažujete také tyto okolnosti a zda jste ochoten alespoň částečně upustit od stávající velmi přísné úpravy?

Děkuji za odpověď.