Proč kandiduji

Celý můj život je svázán s pardubickým regionem. V Pardubicích jsem se narodil a v Pardubicích téměř po celou tu dobu žiju. Bez několika měsíců 50 let. Přes dvacet let pomáhám budovat pardubické vysoké školství, patnáct let působím v komunální politice jako městský i krajský zastupitel. Snažím se pracovat pro město i kraj, aby to bylo místo, ve kterém se bude žít dobře mně, lidem, které mám rád, a konečně i těm, kteří přijdou po nás.

Jsem přesvědčen, že několik projektů, na nichž se podílím, skutečně přispívá ke zlepšení života na Pardubicku. Se skupinou výborných kolegů se nám na Univerzitě Pardubice podařilo vybudovat Fakultu elektrotechniky a informatiky, která poskytuje mladým lidem vzdělání v oborech vysoce ceněných na současném trhu práce. Během mého působení na pozici děkana byla také dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy fakulty a Pardubice tak získaly moderní a skvěle vybavenou školu, která snese srovnání s evropskými standardy.

Ve své práci univerzitního pedagoga i činovníka se v každém případě snažím vždy hledět za hranice naší alma mater, abychom nepěstovali „vědění pro vědění“, ale předávali studentům informace, které ve svém profesním životě prokazatelně využijí. Právě absolventi, kteří během studia získají potřebné know-how, jsou největším kapitálem naší společnosti i našeho kraje. Vřele vítám všechny aktivity s cílem zabránit odlivu mozků z regionu a vážím si příležitosti se jednoho takového projektu účastnit. Poskytuji mentorské služby podnikatelskému inkubátoru GoUP! Startup hub, který dává mladým lidem zázemí nezbytné k tomu, aby mohli rozjet byznys v místě, kde vystudovali – tedy v Pardubicích.

Mou kandidaturu do Sněmovny lze vnímat ve dvou rovinách. Zaprvé je to logické vyústění mého celoživotního snažení o lepší život v Pardubickém kraji. Po patnácti letech práce pro město i kraj a pětiletém působení na pozici děkana FEI cítím, že mám dost reálných zkušeností, abych reprezentoval občany Pardubického kraje v Poslanecké sněmovně.

Je tu ale ještě rovina ryze aktuální, která v mé kandidatuře hraje důležitou roli. Kandiduji v době, kdy se na domácí politickou scénu derou nové strany a hnutí, jejichž program a hodnoty jsou nejasné, nezřetelné, zahalené hustou sítí líbivých populistických hesel. Kandiduji v době, kdy v čele mnohých kandidátek stojí lidé s nulovými politickými zkušenostmi, zato napojení na vlivné ekonomické subjekty – a to navzdory devastujícím důsledkům, které podobná kombinace měla na českou politiku během končícího volebního období. A kandiduji konečně v době, kdy město Pardubice začíná zřetelně pociťovat absenci schopné pravicové reprezentace ve Sněmovně v uplynulých třech letech. Nabízím zkušenosti proti „rychlokvašeným“ řešením, reálné výsledky proti mlhavým slibům, poctivou politickou práci proti mediálním hrátkám. Věřím, že přesně to v tuto chvíli potřebují Pardubice i Pardubický kraj, a budu si velmi vážit toho, pokud mě v mém snažení podpoříte.